+ ons dogma

Dogma 2012  – StroomWest

Ergens in 2012 ontstond diep in de nacht Dogma 2012, in nederige navolging van o.a. Lars von Trier’s Dogma 95. Deze set regels vormen samen de zogenaamde ‘Eed van Zuiverhuid’ en vormde de basis voor de performances op de werkvloer van Stroomwest in o.a. het Fijnhouttheater, OT301 en de Wittenkade in 2012 en 2013

De eed van zuiverheid

“Ik zweer mij te onderwerpen aan de volgende regels, opgesteld en bevestigd in Dogma 2012:

  • De vloer is leeg. Geen geloof, kennis of spiritualiteit is vereist voor het betreden ervan
  • De ruimte is leeg. Geen geloofsovertuiging mag als dwingend of bindend worden gepresenteerd.
  • Elke overtuiging is de persoonlijke overtuiging van de desbetreffende maker, niets meer.
  • Een toevallige gezamenlijke overtuiging mag nooit worden overbelicht of door truccage worden gezocht. Wat er is, dat is er en kan elk moment verdwijnen.
  • Verdraaiing van de werkelijkheid ten einde een ander te winnen voor het eigen gelijk is ten strengste verboden.
  • Eenvoudige verkettering van derden is ten strengste verboden
  • Elk ingenomen standpunt is een standpunt in het hier-en-nu, elk standpunt kan ingenomen voor de duur waarin de maker dat verlangt.
  • Liturgische vieringen in één en dezelfde traditie zonder tegengeluid zijn niet toegestaan.
  • De bijeenkomst vindt plaats in een performanceruimte zonder podium of tribune.
  • Er is geen voorganger die antwoorden kan geven. Iedereen is maker.

Verder zweer ik als maker af te zien van elk oordeel over geloof of ongeloof. Ik ben niet langer een cultuurgebonden gelovige of ongelovige. Ik zweer af te zien van het creëren van een veilige werkelijkheid, want ik vind werkelijkheid belangrijker dan veiligheid. Mijn belangrijkste doel is om iets van de werkelijkheid te persen uit de verbeelding en de verwarring van het moment. Ik zweer dit te doen met alle beschikbare middelen en ten koste van alle goede zeden en (a)religieuze overwegingen. Aldus maak ik mijn eed van zuiverheid

Amsterdam, 26 maart 2012

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.