Mammonmaal

Mammonmaal

March 19, 2012

Het Mammonmaal

De gastheer spreekt: “Erken en gedenk dat een ieder, alle goede idealen ten spijt, ten diepste op weinig anders vertrouwt dan de macht en de kracht van het geld.”

De gastheer scheurt en deelt uit: “Wij scheuren het lichaam van de geldgod mammon voor uw ogen, verdelen het over dit brood en delen het uit. Neem, eet, gedenk dat dit hetgeen is waar we ten diepste zo vaak op vertrouwen.”

De gastheer schenkt en deel uit: “Wij schenken Goldstrike met bladgoud, het levenssap van de geldgod mammon. Drink allen daaruit en erken dat we hierop rekenen als dragende grond onder ons bestaan, alle mooie woorden ten spijt.”