judas 12 - kopie

Voetwassing

March 19, 2012

Bij StroomWest is het de gewoonte dat iedereen drank meeneemt om te delen bij de borrel achteraf. In elk geval zolang we nog in het Fijnhouttheater zitten. Op de vloer staat een lege teil. Een vrijwilligster neemt plaats op de stoel met haar blote voeten in de teil. Één voor één worden de flessen van de de dranktafel omhooggehouden met de vraag wiens fles dit is om die vervolgens met een gorgelend geluid geleegd te zien worden in de teil. Wijn, bier, fris. Wat een verspilling!

Marcus 14 “Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. 4 Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? 5 Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. 6 Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust.”