10

Column ‘Kruisig Hem’ – afl. 2 Huid

March 18, 2012

Jezus is een schatje. Kan goed met kinderen en met vrouwen. Met name als de vrouwen het moeilijk hebben. Heeft altijd een vriendelijk woord voor zieke mensen, geeft ze een hand, helpt ze lopen. Hij is ook erg mooi idealistisch. Hoe hij zich kan opwinden over onrecht! Prachtig! Jezus is de ideale schoonzoon. Behalve als we de verhalen over hem lezen. Voor vandaag eens de vraag: wat heb jij tegen Jezus? En maak dan geen onderscheid tussen de Jezus van de kerk, de historische Jezus, de revolutionaire Jezus, de zelfgeknutselde Jezus en de Jezus van aartsbisschop Eijk. De vraag is: wat heb jij tegen Jezus. Ter inspiratie enkele uitspraken van Jezus. Dat kan helpen.

“Bekeer u, want het Koninkrijk van de hemel is nabij.” Over bekeringsdrang gesproken.

“Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, op dat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” Zo kweek je dus zelfingenomen christenen.

“Wie dus ook maar de kleinste van de geboden afschaft en aan anderen leert datzelfdee te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel hoog in aanzien staan.” Het draait ook hier gewoon weer om status.

“Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd pleeg geen overspel. Ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert heef tin zijn hart al overspel met haar gepleegd.” Preuts!

“Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan adt heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt.” Bruut!

“Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard.” Oorlogszuchtig

“Over wie in mij gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in mij gelooft is al veroordeeld omdat hij niet geloofde in de naam van Gods enige Zoon.” Oordeel, oordeel, oordeel.

Ze hebben geen lievige, ideale schoonzoon gekruisigd, maar een man met enorme pretenties. Niet zo heel gek, toch? Zouden wij ook kunnen doen, toch? Kruisigen is een beetje erg old school, maar monddood maken, wegpesten, uitzetten, eventueel doodsteken, dat kunnen we wel. Het is meer lui gebeurt, weinig daarvan hebben achteraf zo’n reputatie als Jezus – maar toch… Hoe gek is het? Kruisig hem.